Εγκαταστάσεις

   Η μονάδα συσκευασίας της Suntip στην Κορινθία, το κέντρο της ελληνικής σταφυλοπαραγωγής, σχεδιάστηκε και επεκτείνεται βάσει μακροπρόθεσμου σχεδιασμού με σκοπό να καλύπτει τις ανάγκες της εταιρείας και στο μέλλον.

Σήμερα παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης και συσκευασίας πάνω από 70 τόνους το 8ώρο μέσα σε ένα υπερσύγχρονο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον, συνολικής επιφάνειας 3500 τ.μ., που επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο σε κάθε φάση της διαδικασίας.

   Οι σύγχρονες δομές και η ενσωμάτωση των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων μας επιτρέπουν να προσφέρουμε τα προϊόντα μας όλο το χρόνο, ικανοποιώντας τη ζήτηση των καταναλωτών τώρα αλλά και στο μέλλον.

Η εγγύτητα των εγκαταστάσεων μας στην μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας

διευκολύνει διανομή και μεταφορές προς όλη την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας την στρατηγική της εταιρείας και τον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό της.