Διοίκηση

Ευαγγελαράς Ιωάννης

Διευθύνων Σύμβουλος

Αλεξης Αλεξόπουλος

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Ευάγγελος Ευαγγελάρας

Υπεύθυνος Μάρκετινγκ, Πωλήσεων & Ποιοτικού Ελέγχου

Μαρία Μπουφίδη

Διευθύντρια Λογιστηρίου